Informatie
Home
Informatie
Bezwaar Maken
Media Archief
Foto Archief
Nieuws
Links
Contact
Digitenne Zendmast
Op het industrie terrein Zichtenburg staat sinds september het hoogste bouwwerk van Den Haag: een meer dan 154 meter hoge Digitenne zendmast. Dit kleine industrieterrein wordt omgeven door 3 woonwijken.

Overlast voor omwonenden
De bewoners van deze 3 omliggende woonwijken zijn absoluut niet blij met de lokatie van deze zendmast. De zendmast zorgt voor veel zichtvervuiling. Hij is prominent en overal in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Binnen 100 meter van de mast liggen gewoon woonhuizen en een Shell tankstation. De gevolgen zullen catastrofaal zijn als de mast ooit omvalt. Daarnaast heerst er grote ongerustheid over de gevolgen voor de gezondheid van de straling die de mast zal geven.
Lokatie Zendmast Zichtenburglaan
Zendmast vanaf Meppelweg Gevaar van straling
In tegenstelling tot wat de overheid, gemeente en diverse instanties ons willen doen geloven, is er nog steeds grote onduidelijkheid over de gevolgen van straling voor de gezondheid. De geleerden zijn het er domweg nog niet over eens.
Een Digitenne zendmast zendt elektromagnetische straling (EMF) uit, net als GSM, UMTS, magnetrons, DECT telefoons etc. Er zijn echter veel factoren die verschillen, zoals de golfvorm, frequentie, vermogen en gebruik in de tijd. Een Digitenne zendmast zendt dag en nacht signalen met een frequentie van 400-850 MHz uit met een vermogen van 100.000 Watt of meer.
Elk onderzoek beperkt zich tot slechts een bepaald type EMF, zoals enkel bepaalde frequenties met vaak slechts korte blootstelling (bv. 45 minuten) aan een bepaald vermogen. Echter lange termijn onderzoek ontbreekt nagenoeg en er is zelfs geen enkel onderzoek specifiek aan het Digitenne signaal verricht.
Tevens worden slechts bepaalde mogelijke gezondheids symptomen meegenomen, zoals hoofdpijn of vermoeidheid. Het staat vast dat EMF onze lichamen opwarmt met mogelijke directe gevolgen van dien. Veel moeilijker meetbaar zijn echter waargenomen klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, allergieŽn of kanker.
De effecten van EMF op lange termijn van alle lichaams functies zijn vooralsnog niet eenduidig te voorspellen. De resultaten van de diverse onderzoeken spreken elkaar tegen en bijna altijd wordt een vervolg onderzoek geadviseerd. Naast de technische discussies lopen er ook de maatschappelijke discussies wat aanvaardbaar zou moeten zijn. Een uurtje zoeken via Google met als trefwoorden Digitenne en straling geeft u bij voorbaat al slapeloze nachten.

CommerciŽle belangen
Digitenne, zo moge duidelijk zijn, heeft echter geen enkel belang in de overlast of gezondheid van de omwonenden van deze zendmast, hier spelen slechts commerciŽle belangen.
Digitenne is in 2001 opgericht door KPN, Nozema en een aantal andere aandeelhouders. Zij bieden televisie en radio via de ether aan, als alternatief voor televisie en radio via de kabel, satelliet of internet. Elk huishouden in Nederland is een potentiŽle klant voor Digitenne met een maandelijkse bron van inkomsten. Hiermee zijn dus enorme bedragen gemoeid. Sinds de oprichting heeft KPN Nozema opgekocht en is daarmee de grootste aandeelhouder geworden. De bestaande analoge zenders Nederland 1, 2 en 3 zijn sinds eind 2006 voorgoed uit de ether gehaald om plaats te maken voor bandbreedte van Digitenne, die kunt u dus met een normale antenne niet meer ontvangen. Er vindt een actieve lobby van de KPN bij de overheid plaats voor het verkrijgen van de vergunningen voor het gebruik van de benodigde ether frequenties en de noodzaak van landelijke dekking mbv. zendmasten. De bewuste Digitenne zendmast aan de Zichtenburglaan moet Den Haag en een gedeelte van Zuid-Holland gaan voorzien. Gezien de hoge exploitatie kosten van de mast en de commerciŽle instelling van de KPN moeten we bang zijn dat de mast later nog zal worden gebruikt voor andere zenders voor bijvoorbeeld GSM etc. en dus nog meer straling zal produceren. Nu al is bekend dat de bouwvergunning naast de Digitenne zender ook voorziet in het plaatsen van een FM zender en 5 DAB (digitale radio) zenders. Deze zijn nog niet geplaatst, maar zullen de mast alleen maar een prominenter aanzicht geven.
KPN sluipt naar haar doel
Ondanks bovengenoemde constatering dat veel onderzoeken niet relevant zijn en de maatschappelijke discussie nog volop loopt, geeft de overheid richtlijnen aan de gemeentes uit. Deze richtlijnen zijn vooral van technische aard. Het is voor een beslissend ambtenaar gezien de complexheid van de materie bijna ondoenlijk zijn besluiten te nemen anders dan op basis van de wettelijke procedures en te verwijzen naar onderzoek van anderen. Telecom providers zoals KPN maken hier handig gebruik van door de juiste procedures te volgen met de minste ruchtbaarheid.

Gemeente denkt niet na
De gemeente Den Haag heeft met het verlenen van de vergunning voor het bouwen van de zendmast in onvoldoende mate nagedacht over de belangen van de omwonenden.
In 2004 is reeds vergunning verleend voor de bouw van de zendmast. Ondanks dat de maximale toegestane bouwhoogte van 25 meter volgens artikel 2.5.24 overschreden werd, beoordeelde de welstandscommissie dat de mast voldoende minimalistisch en transparant was en werd de vergunning alsnog verleend. Kunt u in de foto hiernaast soms de mast van 154 meter herkennen?
Er is hier door de gemeente destijds weinig ruchtbaarheid aan gegeven, anders dan een kort wettelijk verplicht bericht in de Posthoorn. De gemeente geeft aan juridisch de juiste stappen ondernomen te hebben bij de bouw van deze zendmast. In de ogen van de bewoners heeft de gemeente echter geen open kaart gespeeld. Zij hebben de komst van de zendmast zo lang als mogelijk stil gehouden.

Bezwaar maken
Als U na het lezen van bovenstaande het met ons eens bent dat deze zendmast absoluut niet door de beugel kan, maak dan voor 16 oktober a.s. bezwaar op het afgeven van een nieuwe milieu vergunning.
Zendmast vanaf Zichtenburglaan

Home | Informatie | Bezwaar Maken | Media Archief | Foto Archief | Nieuws | Links | Contact