Bezwaar Maken
Home
Informatie
Bezwaar Maken
Media Archief
Foto Archief
Nieuws
Links
Contact
De inlevertermijn voor het maken van bezwaar tegen de milieu vergunning is helaas verstreken.
Wij kunnen nu slechts afwachten wat de gemeente gaat beslissen...

We hebben een stapsgewijze instructie gemaakt om het maken van een bezwaarschrift te vereenvoudigen. Via de instructie kunt u uw persoonlijke gegevens in het voorbeeld bezwaarschrift invullen. In het bezwaarschrift moet u aangeven waarom u het oneens bent met de zendmast. U kunt echter alleen protesteren tegen de milieuvergunning. Wij hebben een lijst met voorbeeld argumenten samengesteld die u tegen de ingebruikname van de mast kunt inbrengen.
 
Maak voor 16 oktober 2007 bezwaar tegen het afgeven van de milieu vergunning op de onderstaande wijze:
 
Gebruik als basis het Voorbeeld Bezwaarschrift bezwaarschrift
 
Vul op dit bezwaarschrift de navolgende gegevens in:
 
Naam, adres, postcode & woonplaats
Datum
De reden van uw bezwaar
U kunt deze Argumenten Bezwaarschrift gebruiken
Neem niet klakkeloos alle argumenten over, maar maak een selectie en voeg uw eigen bezwaren toe. Let erop, dat U in elk geval een of meerdere milieu aspecten opneemt
Plaats uw handtekening en uw naam onderaan
 
Zend het bezwaarschrift -eventueel aangetekend- aan:
 
 
Dienst Stadsbeheer
Bedrijfsonderdeel Milieu en Vergunningen
Tav. College van B&W
Postbus 12651
2500 DP  Den Haag
Of geef het persoonlijk af op stadsdeelkantoor Loosduinen en vraag eventueel om een ontvangst bewijs
Het bezwaarschrift is persoonlijk, dus U kunt per adres meerdere bezwaarschriften inleveren!

Home | Informatie | Bezwaar Maken | Media Archief | Foto Archief | Nieuws | Links | Contact