Stop Zendmast Zichtenburg
Home
Informatie
Bezwaar Maken
Media Archief
Foto Archief
Nieuws
Links
Contact
In 2003 geeft de Gemeente Den Haag een bouwvergunning en een milieuvergunning af voor de in september jl. opgebouwde zendmast aan de Zichtenburglaan. De Gemeente houdt hierbij geen rekening met haar bewoners.
Daarnaast zijn er nog diverse onderzoeken waaruit blijkt dat het onderzoek naar elektromagnetische straling nog lang niet is afgerond.
Uit de vele reacties die wij van ver uit de omtrek krijgen blijkt dat de bewoners van Den Haag deze mast helemaal niet willen. Om te protesteren tegen de komst van de mast kon er tot 16 oktober 2007 bezwaar aangetekend worden bij de gemeente tegen het afgeven van een nieuwe milieu vergunning.

179 bezwaarschriften ingediend

De bewoners van de omliggende woonwijken rondom de Zichtenburglaan geven met het indienen van 179 bezwaarschriften overduidelijk een teken aan de Gemeente Den Haag. De zendmast van KPN is absoluut niet welkom. We kunnen nu slechts afwachten of de Gemeente Den Haag gehoor gaat geven aan dit signaal van de bewoners. De Gemeente kan nog niet zeggen wanneer de besluitvorming inzake de afgifte van de milieuvergunning afgerond zal zijn.
Wij blijven actie voeren en van onze kant zullen we u proberen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Voor eventuele vragen kunt u ons altijd contacten.
Naar Foto Archief
Deze site werd keer bezocht

Home | Informatie | Bezwaar Maken | Media Archief | Foto Archief | Nieuws | Links | Contact